Мрия Запорожье

Запорізьких дітей запрошують до участі у всеукраїнському конкурсі до Дня матері

Всеукраїнський конкурс літературних творів, до участі у якому запрошують і запорізьку молодь, стартує по всій країні з 1 квітня і тема конкурсу особлива — «Мама героя».

Всеукраїнський конкурс шкільних творів проводиться Всеукраїнським об’єднанням українок «Яворина» до Дня матері.

Як повідомляють організатори, метою конкурсу є привернення уваги суспільства та влади до проблеми формування високого статусу захисника Батьківщини, виховання патріотичних почуттів серед учнівської молоді, утвердження української мови як єдиної державної та її популяризація в молодіжному середовищі.

Основним завданням конкурсу організатори називають прищеплення любові до України та виховання почуття національної гідності, гордості за подвиг українців-захисників, поширення сімейних цінностей, поваги до матері, до родини і підвищення престижу української мови, а також привернення уваги суспільства та влади до проблеми формування високого статусу захисника Батьківщини.

Конкурс проводиться з 1 квітня по 1 травня 2017 року, в ньому можуть брати участь учні 9-11-х класів загальноосвітніх закладів, незалежно від їхнього типу, форми власності та підпорядкування.

На конкурс приймаються літературні твори у жанрі есе, статей, нарисів на тему «Мама героя», в яких викладено історію (історії) подвигу захисника Батьківщини, значення виховання в сім’ї, думки, переживання матерів героїв та їхня роль у формуванні характеру, вихованні захисника Батьківщини. У творі має бути відображено міркування автора на задану тему, його ставлення до героя та його матері.

Літературні твори, подані на конкурс, повинні бути написані державною мовою, відповідати сучасним вимогам українського правопису, обсягом не більше трьох машинописних аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, поля стандартні) або не більше п’ятьох рукописних аркушів.

До літературного твору додається супровідний лист, у якому містяться дані:

  • про автора (П.І.П., рік народження, місце проживання, номер телефону, найменування та місце знаходження навчального закладу, клас, вчитель);

  • про кого (героїв твору) написано твір (П.І.П., місце проживання, місце служби, номер телефону, фото, інша інформація, яка може бути цікавою).

Конкурсні роботи надсилаються на поштову адресу: м. Київ, вул. Васильківська, 27, корпус 2, офіс 1 та на електронну адресу: javoryna.press@gmail.com.

З деталями конкурсу можна ознайомитись тут у Положення про конкурс.