Мрия Запорожье

Як правильно зареєструвати іноземну юридичну особу в Запоріжжі

Відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), для державної реєстрації створення юридичної особи подаються:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, — за бажанням заявника;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;

4) установчий документ юридичної особи — у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

5) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), — у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа

Отже, підтвердженням правового статусу іноземної юридичної є витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, які містять необхідні відомості для заінтересованих суб’єктів, зокрема інформацію щодо назви юридичної особи, виду товариства (правової форми), змісту діяльності, зазначення осіб, які відповідають за її діяльність та осіб, які мають право підпису договорів, іншу необхідну інформацію.

Відповідно до пункту тринадцять частини 1 статті 15 Закону, документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.